lauantai 24. tammikuuta 2015

4.luento - muistiinpanoja ja ajatuksia

-Vuorovaikutuksessa yksilöllinen "minä", sosiaalinen "me" ja kulttuurinen "muut"
-Oppitunti rakentuu kaikkien näiden kohtaamisesta ja kaikki vaikuttavat siihen, mitä tunnilla tapahtuu ja miten.
-Kiinnittyminen tehtävään eri "kanavien" eli aistien kautta --> Kokemuksesta tulee kokonaisvaltaisempi.
-Pelillisyys tekee oppimiseen "kivuutta", eriyttämistä, vaihtelua ja erilaisia toteutumismahdollisuuksia yhden arvailtavan oikean vastauksen sijaan. Saa oppilaat luontevasti ajattelemaan sitä mitä tekevät (tai liikkumaan jne.)

Tauchi - tarinan merkitys oppimisessa. Tekemisellä on tarkoitus ja yhteinen päämäärä, tekeminen ja oppiminen ei ole vain satunnaista,

-Pelien ja tehtävien/pelin tuoma oppilaiden itseohjautuvuus antaa opettajalle mahdollisuuden siirtyä tarkkailijan ja ohjaajan rooliin.
-Moniaistillisuus isossa roolissa - eri aistiärsykkeiden oltava tasapainossa keskenään. (Valo, ääni)
-(Tauchi) Pelin tavoitteena oli ryhmäyttää, saada kaikki mukaan, kaikki liikkumaan, kaikki rauhoittumaan, kuuntelemaan jne. Ei pusertaa kaikista kaikkea irti.

PELILLISYYDEN MERKITYKSESTÄ OPPIMISESSA JA OPPETTAMISESSA:
-pelillisyys tuo kokemuksen
-oppilaat osallistuvat itse ja pääsevät vaikuttamaan
-motivoivuus
-strukturoitu opetus on helpompaa kontrolloida ja arvioida

"KOULUPELI":  lapset oppivat kuinka koulussa ollaan ja toimitaan, sosiaaliset normit ja säännöt. Koulussa pärjäävät ne, jotka ovat kivoja ja sosiaalisesti taitavia ja pystyvät painamaan mieleen asioita toistaakseen ne kokeessa. Pelillisyys opetuksessa (esim. roolipelit tms.) voivat muuttaa normidynamiikkaa ryhmissä ja antaa sellaisillekin oppijoille tilaa, joilla sitä ei välttämättä muuten ole.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti